Растителните хормони са молекули, които помагат на растенията да се адаптират към промените по време на развитието и заобикалящата околна среда. Курсът ще наблегне на модерните научни стратегии за изучаване на механизма на действие на растителните хормони. Получените знания ще подобрят разбирането как растенията функционират и значимостта им в практиката.