Брайловото писмо е не само единствения начин за ограмотяване на незрящи деца и деца с ниска степен на слабо зрение, но то е един феномен, който разкрива нестандартността на човешките възприятия. Брайловото писмо е надеждно средство за комуникация и на ученици с множество увреждания, включително и сляпо-глухи. Като шесточков релефен код, брайлът е лесен за компютъризиране и е съвместим с информационната революция. Днес това релефно-точково писмо е адаптирано към всички езици на земното кълбои дава възможност за самостоятелност, независимост и приобщаване към науката, културата и изкуството на повече от 200 милиона хора с дълбоки зрителни увреждания в цял свят.