Курсът по Математика е част от задължителната подготовка на студентите, обучаващи се в магистърска образователно-квалификационна степен от специалността: „Предучилищна и начална училищна педагогика“ по програмата „Начална училищна педагогика – неспециалисти“. 

Завършвайки този курс, обучаемите ще познават съвременните концепции в началната училищна математика, което е предпоставка и основа за успешното обучение по Дидактика на математиката.