Курсове на обучаеми от магистърска програма "ИКТ в образованието"

кратко описание на курса

Обучението по математика оказва съществено влияние върху развитието на малките ученици, тъй като математическите знания и умения съдействат за по - доброто разбиране на съвременното информационно общество и адаптирането им към него. Математиката е наука за количествените отношения и пространствените форми на реалния свят. Обучението по математика във втори клас полага основи за изучаването й в по - горните класове.

Здравейте! В този курс ще Ви представя теми и тестове свързани с българсия език за 2 клас

Курсът за подготовка за външното оценяване по английски език за 7. клас има практическа насоченост. Съобразен е изцяло със задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми за 7. клас и цели да подпомогне учениците да усъвършенстват и прилагат знанията, придобити в обучението до 7. клас включително.