Този курс е предназначен за всяка жена, която иска да овладее основните правила в професионалния грим, за да гримира професионално себе си за всеки изискан повод. За всички дами, желаещи да преоткрият своя уникален стил чрез най-подходящия и изискан грим за тях. За тържествен или бизнес повод, сватба, или друго мероприятие... За всяка жена, която иска да научи как да подчертае красивите си черти чрез грим! Споделени техники и трикове от професионалния грим с грим демонстрации!

Нашият курс е смесен, за да можете да овладеете напълно изкуството наречено грим.
    Благодарение на онлайн курса "Български език за чужденци" - начинаещи всички участници ще придобият основни познания за граматиката на съвременния български език, ще натрупат лексика, свързана с общуването в битов, обществен и учебен аспект, ще усвоят нови компетенции за комуникация на български език, умения за слушане, писане, четене и говорене, както и как да разпонават частите на речта в българския език.Курсът е подходящ както за чуждестранни студенти, така и за хората в бизнес сферата. 
students in actions

За кого е предназначен курса:

Курсът е с отворени ръце към всички хора навършили 18 годишна възраст, имат желание за участие, имат ниво на Английски език минимум В1, както и имат връзка с интернет,  постоянен достъп до компютър/таблет, И умения за работа с Мудъл!!!


Учебно съдържание на курса:

Курсът ще разглежда различни видове стратегически настолни игри, като в процеса на курса ще се придобият следните знания, умения и компетентности:


Курсът ще формира у учащите знания:

Да разпознават стратегически игри

Да се запознаят с видовете стратегически игри

Положителни и отрицателни черти на стратегическите игри. (характеристики)

Да имат познания в настолните стратегически игри, които ще бъдат разглждани по време на курса.

Да си разширят кръгозора свързан със стратегичерските игри и различните правила


Умения и компетенции:

Да са наясно с процеса, който обхваща създаването на настолни стратегически игри.

Да могат да играят на стратегическите игри, които ще се разглеждат в курса.

Ще развиват умения работа в екип и борбеноспособност.

Компетенции в сферата на създаване на стратегически настолни игри.


Учебно време

Всички часове са астрономически!

Система за оценяване:

 

Преподавателя следи развитието на обучаемите чрез Мудъл и практиката, която учащите ще имат по време на занятията.

Вид на курса:

Смесен

Завършване на курса:

Сертификат за знания и умения в сферата на стратегическите игри


Цената за участие в курса е само и единствено 2579,13 лв.

Здравословното хранене е понятие, което всеки разбира по свой начин, а има и огромен брой теории, всяка претендираща за най - вярна и добра. Това, което предлагаме е да ви помогнем да поемете по пътя на здравословната храна  и необходимата физическа дейност, която е подходяща за вас. Благодарение на курса по здравословно хранене на учащите се предоставя възможността да разберат, коя храна е полезна и необходима за техния организъм, сами да изберат продуктите, които могат да участват в хранителния им режим, как да ги подготвят и да го съчетаят с активна физическа дейност според времето си. Контролните срещи, които предвижда курса са две, като едната е в началото, а другата в края на курса.
Благодарение на курса по история на кандидат-студентите се предоставя уникалната възможност да се подготвят за явяване на изпит във висше училище в удобно за тях време и място. Предвиждат се две контролни срещи - в началото и края на курса. По време на обучението се очаква обучаваните да имат възможност да работят самостоятелно и в екип.