Уважаеми колеги,

този курс е предназначен за тези от Вас, които имат потребност от базово обучение в областта на данъчния контрол. Тук ще усвоите знания за извършване на основните видове проверки, регламентирани в ДОПК и ще формирате умения за приключването им чрез съставяне на законосъобразни актове и протоколи. Очакват Ви индивидуални и групови задачи, тестове за самопроверка на  знанията и дискусии. Заедно ще споделим опита си и ще надградим знанията си.

Този курс е за Вас, ако сте готови да положите усилия, за да повишите професиналната си компетентност!

В този курс ще научите различни жанрове и стилове в музиката.

Целта на курса е да разработи и разгледа основните аспекти на историческия процес на Балканите през XIX—XX в. — образуването на националните държави и формирането на национални идентичности. Съдържанието е представено като интегрирана цялост от авторски тест, свидетелства от епохата и откъси от изследвания на съвременни български и чужди историци.

Този курс е посветен на средата, която ни заобикаля.

итиМили деца !

  • В този курс ще се научите как да работите с графична, текстова и мултимедийна информация.
  • Как по-добре да си служите с дигиталните технологии.
  • Ще усъвършенствате и подобрите вашите знания и умения за работа с различни видове информация.
  • Ще се запознаете с възможностите за работа на програмата MS PowerPoint.
  • Ще се научите как да правите  интересни проекти.
  • Ще разберете какво е нетикет и ще го използвате в общуването по между ни в мрежата.