Курсът по География е един от най-интересните и любими за нашите курсисти, а техните резултати са повече от отлични!

Вашата подготовка ще премине поетапно през най-широкия изпитен конспект по география.

вкрая курса участниците трябва да могат

Обясняват особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях

 Демонстрират знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област

Проучват и анализират различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.