Трето пилотно тестване на инструменти за идентификация по проект TeSLA.