Обучение на учители от Спортно училище "Никола Велчев"

Уважаеми ученици с вас ще продължим пътешествието в света на Информационните технологии. Ще надградим знанията и уменията  си от V клас.

Курсът е с  продължителност от 3 месеца. Освeн изучаваните теми от учебната програма, в курса има допълнителни теми и задачи насочени към учениците със изявен интерес към предмета. Учебният материал се основава на операционни системи Windows 7 и Windows 10  и пакета програми Microsoft Office. Курсът ще се провежда както в традиционен, така и в онлайн формат. За участие в него ви е необходим компютър или лаптоп с достъп до Интернет (и инсталиран браузър) и Microsoft Office пакет.

 В този курс ще научите  за теорията на спорта като система от научни знания. Система на спортна подготовка

Скъпи ученици, в този курс ще се запознаем с това какви са новите технологии за работа с инструменти.Каво значи предприемач, как се става предприемач?