Въпроси и отговори

Организационни въпроси

Re: Организационни въпроси

by Силвия Николова -
Number of replies: 0

Здравейте,

Тъй като изпитите със задочниците започнаха, това ме накара да прегледам по-внимателно записа на курсовете ми за студентите, които към момента се виждат в мудъл. Така открих малки разминавания при отбелязването на пилотните дисциплини. Ето я и реалната картина:

- този семестър пилотно се апробират: (1) социална педагогика -  НО 2-ри курс задочно; (2) социална педагогика - НО + СД 2-ри курс редовно; (3) европейски образователни мрежи и партньорства - НО 4-ти курс редовно; в момента първите две дисциплини не са отбелязани като пилотни, но анкети съм получила;

- поради грешка при формирането на групите в началото на семестъра, дисциплината Европейско образование: политики, приоритети и програми отпадна в средата на октомври, за което своевременно ви бях писала по имейл. Редизайнът е готов отдавна и по принцип мога да го използвам с други курсове/групи. На нейно място се появи група за друга избираема - Разработване и управление на проекти, чийто редизайн ще е готов за декември. 

Поздрави,

Силвия Николаева