Курсове на преподаватели от НАП

Страница: 1 2 ()

Този курс е предназначен за всички новоназанчени служители на НАП, които са включени във Въвеждащата програма на НАП.

Курсът е тестови.

В настоящия курс ще бъде разгледано данъчното третиране на доставки на земя и сгради по ЗДДС

Обучението е пренанзначено за служители от звената по УЧР, които ще провеждат обучение на тема "Наставничество - ефективен метод за въвеждане в работата". 

АНОТАЦИЯ

Този курс ще запознае участниците....

С този курс ще се запознаете с функционалните възможности на Мудъл - версия 3.3.4  

Този курс цели надграждане на знанията

Този курс има за цел да представи основни познания на служителите как да управляват общоорганазационните рискове. В края на курса служителите ще умеят да идентифицират и оценяват рисковета, както и да планират контролни действия за съответните рискове.

тук се записва кратка анотация за курса - резюме

Този курс е посветен на темата  за облагане доходите, придобити от физически лица - земеделски производители  с оглед настъпилите промени  на законодателната уредба

Здравейте,

Добре дошли в Национална агенция за приходите /НАП/,

Този курс /тема номер 7/ е следващото предизвикателство, с което е препоръчително да се запознаете, за да се чувствате пълноценни и компетентни на новото си работно място,

Защото:

"Спазването на правилата на българската граматика и доброто оформление на текстовете е израз на добра култура и уважение към езика ни. Това е и въпрос на уважение към получателя/читателите на документа."

Страница: 1 2 ()