Въпроси и отговори

Педагогически въпроси

 
Picture of Стоян Съев
Педагогически въпроси
by Стоян Съев - Monday, 18 February 2013, 2:32 PM
 

Тук публикувайте въпроси, свързани с педагогическата страна на провежданите обучения.

Picture of Тони Манасиева
Re: Педагогически въпроси
by Тони Манасиева - Sunday, 28 July 2013, 10:17 AM
 

Сигурно е банален вече този въпрос за разликата между задача и задание, но действително - в други курсове виждам еднотипно съдържание и към Учебна задача, и към Учебно задание, и затова отново питам - в кое от двете да изписваме учебната задача №... - в ресурс "страница" или в дейност "задание"?

Съжалявам, може просто на мен самата да ми изглежда еднотипно съдържанието, но ще съм благодарна за отговор за диференциация

Picture of Румяна Пейчева-Форсайт
Re: Педагогически въпроси
by Румяна Пейчева-Форсайт - Wednesday, 31 July 2013, 10:12 AM
 

Тони, бъпросът не е банален, защото възниква при всички колеги. Ето и отговора:

Заданието е термин от Мудъл, който отразява една от учебните дейности там. Това е по-скоро синоним на "домашна работа", която се изпълнява индивидуално от студентите, в резултат на която те създават някакъв артефакт (напр. есе) и го качват в "заданието" за преглед и оценка от преподавателя. Студентите нямат достъп до работата на своите колеги.

Задачата в педагогическия дизайн на нашите курсове е "инструкция за работа на студентите, в която се описват: субекта на дейността, ресурсите, с които ще се работи, какви учебни дейности и в каква последователност ще се извършат, какви са очакваните резултати от тази дейност, какво е нейното времетраене и как резултата ще баде оценяван. Изпълнението на задачата може да изисква използването на няколко дейности и инструменти от Мудъл. Затова решихме стандартно да я описваме в "етикет" или "страница".